Inscriere si taxe scoala primara

Documente necesare pentru înscrierea la Şcoala Primară Wendy Kids: 

 • Cererea tip prin care se solicită înscrierea copilului;
 • Fisa copilului tip, completata;
 • Fișa medicală tip, completată;
 • Copie după certificatul de naştere al copilului;
 • Copii după buletinele sau cărţile de identitate ale părinţilor;
 • Adeverinţa de la medicul de familie care atesta frecventarea copilul in colectivitate;
 • Analize medicale: exudat nazo-faringian, examen copro-parazitologic.

 

 Tarife: 

Clasa Pregătitoare: 280 euro

Clasele I – IV: 300 euro

 

 Taxele de şcolarizare acoperă:

 • Derularea tuturor activităţilor educationale în baza curriculum-ului şcolar;
 • Activităţi opţionale (karate, pian, dansuri, limba străină)
 • Activităţi de consiliere parentală;
 • Acces la resursele educaţionale;
 • Manuale şcolare;

Taxa de şcolarizare nu acoperă costul uniformei şcolare.