Curriculum scoala primara

Procesul instructiv – educative se desfășară conform Curriculumului Național, folosindu-se tehnici interactive și moderne de predare.

Activitățile derulate pe parcursul unui an școlar, vizează dezvoltarea individuală, socială și emoțională a elevului, având ca scop pregătirea pentru viață, pentru cerințele ei, viitoare și existente, dezvoltându-i spontaneitatea, independenţa gândirii, motivaţia creativă şi dorinţa de a-şi exprima opiniile.

Deoarece știm cât de importantă este sănătatea fiecărui copil, dorim ca activitățile recreative să le petrecem cât mai mult în aer liber, organizând jocuri și exerciții fizice pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor, nu doar prin orele de sport, alocate unei săptămâni.

Obiectivele pe care şi le propune, Şcoala Primară Wendy Kids, sunt realizate prin parcurgerea programei şcolare complete, dar şi cursuri opţionale, pentru cultivarea şi dezvoltarea aptitudinilor individduale a fiecărui copil.