Scoala primara

Şcoala Primară Wendy Kids, este o instituţie de învăţământ, autorizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, începând cu anul şcolar 2014 – 2015.

 

Şcoala noastră, oferă educaţie iniţială de bază copiilor, în vederea formării unui bagaj de cunosţinţe, deprinderi şi capacităţi necesare continuării studilor, într-o formă superioară de învăţământ. Pentru aceasta, prin educaţie, fiecare copil va fi sprijinit să-şi cunoască şi dezvolte potenţialul în funcţie de interesele, aptitudinile şi motivaţiile proprii.

 

Valorile propuse de Wendy Kids sunt: iubire, empatie, înțelegere, eficiență în comunicare, siguranță, speranță și toleranță, sesibilitate față de natură și mediu, dar și respect față de valori și tradiții.

 

Cadrul didactic, este un bun îndrumător şi organizator ce susţine dezvoltarea aptitudinilor personale ale fiecărui copil şi promovează un sistem de valori şi principii în procesul instructiv-educativ.

 

Scopul fundamental al Şcolii Primare Wendy Kids, este de a-l pregăti pe copil pentru viaţă, pentru cerinţele ei existente şi viitoare, dezvoltându-i spontaneitatea, independenţa gândirii, motivaţia creativă şi dorinţa de a-şi exprima opiniile. Fiecare copil dispune de un potenţial creativ care, prin intermediul şcolii, este dezvoltat şi încurajat.