Evaluare gradinita

Evaluarea copiilor ocupă un rol important în proiectarea activităţii didactice.

La începutul fiecărui an şcolar se realizează evaluarea iniţială, pentru ca fiecare cadru didactic să-şi planifice modul în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ, pe baza cunoştinţelor pe care copiii le deţin deja., urmând ca la sfârșitul fiecarui semestru să se realizeze evaluarea finală.

Dupa reazlizarea uneia din evaluări, părintele este invitat la o discuție (consiliere), de către cadrul didactic de la grupă.

 

Dorim să dezvoltăm potențialul maxim al fiecărui copil, urmărind progresul în raport cu el însuși și mai puțin raportat la grup. Activitatea copilului este monitorizată cu atenție, observându-l atât în cadrul orelor de curs, cât şi în recreaţii, dar și în timp ce se joacă cu colegii și este comunicată în permanență părintelui prin orele de consiliere de care părinții beneficiază o data pe săptămână, în instituția noastră.