Curriculum

 

Procesul instructiv – educative se desfășară conform Curriculumului Național, folosindu-se tehnici interactive și moderne de predare. Limba de conversație fiind engleză sau germană.

 

Activitățile derulate pe parcursul unui an școlar, vizează dezvoltarea individuală, socială și emoțională a copilului, având ca scop pregătirea pentru viață, pentru cerințele ei, viitoare și existente, dezvoltându-i spontaneitatea, independenţa gândirii, motivaţia creativă şi dorinţa de a-şi exprima opiniile.

Fiecare copil dispune de un potenţial creativ care trebuie dezvoltat şi încurajat.

 

Copiii învaţă să-şi exprime liber sentimentele precum: bucurie, tristeţe, frustrare sau teamă, să pună în practică diferite strategii pentru a face faţă unor situaţii provocatoare şi pentru a manageria eventuale conflicte care apar în viaţa de zi cu zi.

 

Deoarece știm cât de importantă este sănătatea fiecărui copil, dorim ca activitățile recreative să le petrecem cât mai mult în aer liber, organizând jocuri și exerciții fizice pentru dezvoltarea armonioasă preșcolarilor.