Gradinita

Grădinița WENDY KIDS oferă educație inițială de bază copiilor, în vederea formării unui bagaj de cunoștiințe, deprinderi și capacități necesare unei dezvoltări armonioase, formând astfel încrederea de a se descurca în relațile reale din viața de zi cu zi.

 

Grădinița este formată din 3 grupe de copii, cu vârste cuprinse între 2,5 ani- 6 ani, iar numărul maxim de preșcolari prezenți în grupă este de 12.

 

Limba de predare este engleză sau germană, fiind alternată cu limba română, care este necesară pentru o comunicare cât mai fluentă și cât mai corectă în ambele limbi. Alegerea limbii străine se face la înscrierea copilului în grădiniță.

 

Perioada preșcolară are un efect pozitiv asupra abilităților copilului și asupra viitoarei sale cariere școlare, dezvoltând capacitățile de adaptare și orientare a preșcolarului, astfel încât fiecare mic ,,absolvent’’ să devină o persoană activă, responsabilă și receptivă la nevoile societății.

 

Valorile propuse de Wendy Kids sunt: iubire, empatie, înțelegere, eficiență în comunicare, siguranță, speranță și toleranță, sesibilitate față de natură și mediu, dar și respect față de valori și tradiții.

 

Misiunea Grădiniței WENDY KIDS este de a îndruma fiecare copil să atingă sau să depășească obiectivele academice standarde dezvoltării sociale pentru vârsta sa, să manifeste interes pentru studiu și cunoaștere, stimă de sine și respect pentru aproapele său, dar și de a oferi sprijin educativ pentru părinți.