Inscriere si taxe cresa

Documente necesare pentru înscrierea la Creșa Wendy Kids:

Cererea tip prin care se solicită înscrierea în grădiniţă;

  • Fisa copilului tip, completata;
  • Fișa medicală tip, completată;
  • Copie după certificatul de naştere al copilului;
  • Copii după buletinul sau cartea de identitate ale părinţilor;
  • Adeverinţa de la medicul de familie care atesta frecventarea copilul in colectivitate;
  • Analize medicale: exudat nazo-faringian, examen copro-parazitologic.

 

Tarife:

Program scurt: 08:00 – 16:00  = 1000 Ron

Program mediu: 08:00 – 17:00 = 1100 Ron

Program lung:  08:00 – 18:00 = 1200 Ron